Info
Så er det tid til at forny dit medlemskab i Foreningen Friluftsliv & Klatring!

Vi håber du er glad for dit medlemskab. Vi er en lille frivillig forening af mennesker som elsker fællesskab, friluftsliv og klatring. Vi håber derfor også at du vil være med til at gøre foreningen endnu bedre.

Om du er ny i foreningen eller har været medlem før, beder vi dig læse nedenstående information grundigt igennem. Det er meget vigtigt at du holder dig opdateret om foreningens regler da det i modsatte fald kan have store konsekvenser for foreningen, andre personer og dig selv!

Medlemskab

Dit medlemskab af FFK skal fornys en gang årligt d. 1. januar. Som medlem har du fuld rettighed til at benytte foreningens faciliteter, deltage i foreningens kurser og ture samt låne udstyr m.m. Husk desuden at du som medlem har stemmeret ved generalforsamlingen som afholdes inden udgangen af marts.

 

Faciliteter og klatretider

Vi holder til i DGI-byen i København hvor vi råder over både en udendørs og en indendørs klatrevæg på hhv. 18 og 9 meters højde. Vi bygger ruterne og ejer grebene, men væggene er udlånt til os af kommunen og vi har derfor kun brugsret til dem i bestemte tidsrum som anført nedenfor (ikke i skolernes ferier): 

Mandag: 18:30-21:00
Torsdag: 19:30-22:30
Søndag 16:00-20:00
 
På udendørsvæggen gælder dog, at vi altid må klatre hvis ikke DGI-byen benytter væggen til events - hvilket sker ret sjældent.

På indendørsvæggen i skolernes ferie og i månederne juni, juli og august, anvendes hallen ofte ikke til andet end udlejning af badmintonbaner. I så fald kan man klatre hvis ikke det forstyrrer andre. - Det er især vigtig altid at adlyde DGI-byens personale.

Det kan ske at enkelte af vores planlagte tider bliver aflyst pga. renovation eller events i DGI-byen. Eventuelle aflysninger vil blive annonceret i vores facebook gruppe.

Brug af foreningens udstyr
Foreningen har flere reb, quickdraws, slynger, seler og klatresko. Mens selerne og skoene er tiltænkt kurser og prøveklatring må medlemmer frit benytte reb og quickdraws til klatring i DGI-byen. Det er dog strengt forbudt at fjerne udstyret fra DGI-byens arealer og udstyret skal altid lægges pænt tilbage i vores skab efter endt klatring. Kun på foreningsture kan der efter aftale med bestyrelsen medbringes foreningens udstyr.
Det er en god idé at inspicere udstyr inden klatringen påbegyndes, ligesom det er utroligt vigtigt straks at kontakte bestyrelsen hvis udstyr er blevet beskadiget! Sørg også for at markere udstyret med f.eks. en seddel så andre ikke ved en fejl kommer til at bruge det.

Udlevering af nøgler og kode til vores skab

Nøglen til rummet hvor vores skab står, samt til udendørsvæggen hentes i DGI-byens hotel-reception ved at bede om “nøgle nr. 93”. Der skal kvitteres for nøglen ved at udfylde: dato, klokkeslet, forening, navn, telefon nr. og underskrift. - under forening skrives “FFK”.

Ovenstående informationer og kun for gyldige medlemmer og må derfor ikke deles med andre! Selv sagt skal man huske at låse skabet med alle haspe lukkede og låsen ordentligt lukket og låst. Nøglen afleveres til hotel-receptionen igen efter klatring og de kvitterer for modtagelsen.

Personen som henter og kvitterer for nøglen forventes at tage ansvar for god og sikker opførelse på klatrevæggen og i øvrigt repræsenterer foreningen indtil nøglen igen er returneret. Kun medlemmer af foreningen med sikringskursus K2 må hente nøglen og derved påtage sig posten som “vægvagt”. Vægvagten har sidste ord i tvivlsspørgsmål om andre klatreres sikkerhed og evner og kan bortvise klatrere hvis disse opføre sig upassende eller til fare for sig selv eller andre.

Kurser

I FFK har vi flere uddannede instruktører og vi går meget op i sikkerhed og uddannelse og alle vores kurser følger normerne fra Dansk Klatreforbund. For at klatre i foreningen kræves det at man har et gyldigt sikringskursus (se reglerne for klatring i næste afsnit). I FFK opretter vi som udgangspunkt sikringskurser hvor både klatring på topreb (K1) og føringsklatring (K2) gennemgås. Dette kursus tager 9 timer som fordeles over tre dage og koster i alt 699 kr. for medlemmer (799 kr. for ikke-medlemmer). Vi vil snart annoncere datoer for næste kursus. Er du interesseret kan du altid skrive til kursus@ffklatring.dk.

Som ansvarlig klatrer bør man altid sørge for at holder sine klatrefærdigheder opdateret. Ønsker man at prøve kræfter med udendørs klatring på klippe, is og i bjerge bør man tilegne sig den nødvendige f.eks. gennem de mange spændende kurser der udbydes gennem dansk klatreforbund eller andre anerkendte klatreorganisationer. I foreningen har vi også mulighed for at undervise i udendørsklatring og foreningens ture er også en rigtig god måde at lære nye typer af klatring at kende.

Regler for klatring i FFK
  •  Man bør kun klatre og/eller sikre hvis man har opnået de påkrævede kompetencer og er i fysisk og mental stand til at klatre og/eller sikre forsvarligt!
  • Der kræves et gyldigt K1 sikringsbevis for at kunne sikre en klatre på topreb.
  • Der kræves et gyldigt K2 sikringsbevis for at kunne sikre og selv klatre førstemandsklatring (føringsklatring).
  • All klatring på klatrevæggene i DGI-Byen og på foreningens ture er på eget ansvar.
  • Gæs
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

(1) FFK Kontingent
Betalingsplan
kontingent fuldt
Tilmeldte
0/100
Kort beskrivelse
Fuldt årskontingent for 2020
Pris
400 kr.
Tilmeld