Klubmodul henter siden
Generalforsamling
Dette års generalforsamling i foreningen bliver afholdt onsdag d. 13. marts fra kl. 18:00 i DGI-byen (i opholdsarealet ved caféen).
Dette er din mulighed for høre om året der er gået og fremtidige planer for foreningen og give dine input til bestyrelsen.
Vi har en ledig plads i bestyrelsen og er du interesseret i at stille op til en post som bestyrelsesmedlem, så hører vi meget gerne fra dig!
Den foreløbige dagsorden er:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent og pris for dagsbillet
7) Fremlæggelse af budget
8) Valg af formand
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10) Valg af revisor og en revisorsuppleant
11) Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. senest
onsdag d. 6. marts.
Husk:
Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent, samt medlemmer fritaget for kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Har du ikke betalt kontingent i år, så læs om hvordan du gør her.
Tilmeldte
0 /100
Tilmeldingsfrist
13.03.2019
Tidspunkt
13.03.2019 kl. 18.00 - 13.03.2019 kl. 22.00
Sted
DGI foyer
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'